Vzory smluv


Připravili jsme pro vás nejčastější vzory smluv dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Kdykoli budete potřebovat napsat přesnou smlouvu, můžete si vybrat z nabídky příslušný vzor.


Pracovně právní vztah

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti


Ostatní smlouvy

Kupní smlouva