Mzdy, personalistika
 

Každá firma, která zaměstnává byť jen jednoho zaměstnance, je povinna vést mzdovou agendu. Pokud se firmě nevyplatí zaměstnávat mzdovou účetní, může zde pomoci externí zpracování mezd.

 

Naše firma Vám nabízí:

  • Kompletní zpracování měsíčních mezd na základě dodaných materiálů
  • Vyhotovení mzdových listů, Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
  • Doručování přehledů na zdravotní pojišťovny a správu
    sociálního zabezpečení
  • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců (závislá
    činnost)
  • Vyhotovení a odevzdání ročních evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) 

 

další