Vedení účetnictví, daňové evidence

- kompletní vedení účetnictví, daňové evidence

- vedení evidence majetku

- zpracování podkladů pro veškerá daňová přiznání

- vyhotovení účetních výkazů a sestav

- zpracování účetní závěrky (měsíčně, kvartálně, ročně)

- skladová evidence

- archivace dokladů

 

Po uzavření účetního období obdrží klient přeheldně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy v elektronické podobě nebo tištěné podobě.

 

 

 

další