Průměrná mzda pro rok 2016

26.11.2015 13:46

Průměrná mzda pro rok 2016 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., ve které byly zveřejněny údaje mající dopad nejen do problematiky důchodového pojištění, ale také do oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění.

Za rok 2014 byla stanovena výše všeobecného vyměřovacího základu na 26.357 Kč a koeficient přepočtu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu činí 1,0246

Součin těchto dvou položek (zaokrouhleným na celé koruny nahoru) nám dá průměrnou mzdu pro
rok 2016. Tato průměrná mzda činí 27.006 Kč


Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  

Zvýšení průměrné mzdy má vliv i na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.         

  • Maximální roční vyměřovací základ pro zaměstnance a OSVČ je stanoven ve výši 48násobku průměrné
    mzdy tzn. 1.296.288 Kč.    
  • nová výše minimální zálohy u OSVČ u sociálního zabezpečení činí 1.972 Kč    
  • nová výšeminimální zálohy u OSVČ u zdravotního pojištění činí 1.823 Kč

Pokud OSVČ vykonává z pohledu sociálního zabezpečení činnost jako vedlejší, vzniká jí povinnost být účastna důchodového pojištění, pokud rozdíl příjmů a výdajů přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy - pro rok 2016 se jedná o částku 64.813 Kč