prosinec 2015

15.07.2015 13:35

PROSINEC

 
10. prosince, čtvrtek  
spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 
15. prosince, úterý  
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň 
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterému se podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 % 
21. prosince, pondělí  
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pojistné  podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 
28. prosince, pondělí  
spotřební daň splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 
  daňové přiznání za listopad 2015 
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok) 
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
  souhrnné hlášení za listopad 
  výpis z evidence za listopad 
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015 
31. prosince, čtvrtek  
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015