listopad 2015

15.07.2015 13:35

LISTOPAD

 
2. listopadu, pondělí  
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace 
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015 
9. listopadu, pondělí  
spotřební daň splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 
20. listopadu, pátek  
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pojistné  podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 
25. listopadu, středa  
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2015 
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok) 
spotřební daň  splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
  souhrnné hlášení za říjen 
  výpis z evidence za říjen 
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015 
30. listopadu, pondělí  
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015 
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)