Jak vyplnit registrační formulář k DPH

10.11.2015 13:40

Registrační formulář k dani z přidané hodnoty doznal od začátku roku několika změn. Tuto přihlášku k registraci vyplňují povinní i dobrovolní plátci DPH a stejně tak identifikované osoby. Pojďme si ukázat, jak formulář správně vyplnit.


 

Osoba povinná k dani, která překročila obrat 1.000.000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se stává plátcem od prvního dne následujícího měsíce po měsíci překročení obratu.


Registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani, která není plátcem, se stává identifikovanou osobou, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z jiného členského státu v hodnotě přesahující 326.000 Kč za rok (§ 6g zákona o DPH, dále jen "ZDPH"), a to ode dne přijetí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, tj. usazené v EU nebo třetí zemi (§ 6h ZDPH), nebo ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 (§ 6i ZDPH).
 
Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována (§ 6j ZDPH). Jde o osobu povinnou k dani - neplátce, která bude poskytovat elektronickou službu, službu televizního nebo rozhlasového vysílání nebo telekomunikační službu osobě nepovinné k dani z jiného členského státu v tzv. Mini One Stop Shopu neboli v režimu jednoho správního místa.
 
Dále se identifikovanou osobou může stát osoba povinná k dani, která bude provádět některou z výše uvedených činností, a to ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány. Jedná se o dobrovolnou registraci identifikované osoby předem, pokud bude v budoucnu pořizovat zboží z jiného členského státu (§ 6k ZDPH), bude přijímat služby od osoby neusazené v tuzemsku nebo bude poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 (§ 6l ZDPH).
 
Identifikovaná osoba (ať už ze zákona, nebo dobrovolně) je povinna podat přihlášku k registraci k DPH do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou (§ 97 ZDPH). Identifikovaná osoba nemá povinnost podávat přihlášku elektronicky (§ 101a odst. 2 ZDPH).

Více naleznete zde: