září 2015

15.07.2015 13:26

ZÁŘÍ

 
9. září, středa  
spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 
15. září, úterý  
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň 
21. září, pondělí  
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
pojistné  podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření 
24. září, čtvrtek  
spotřební daň splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu) 
25. září, pátek  
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2015 
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok) 
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) 
  souhrnné hlášení za srpen 
  výpis z evidence za srpen 
energetické daně  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015 
30. září, středa  
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu podle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015