Cestovní náhrady

12.02.2016 00:00


Vyhláška č. 385/2015 Sb.


Touto vyhláškou se mění sazby základní náhrady, stravné a stanovuje se nová průměrná cena pohonných hmot pro rok 2016:Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:


- jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
- osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč.


 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci

stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:


- 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


         
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci

stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:


- 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18hodin,
- 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


 
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158
odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

- 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
- 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
- 29,50 Kč u motorové nafty.