TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ únor 2018


DANĚ, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ


8.2. - čtvrtek

Zdravotní pojištění:

_ odvod zálohy na pojistné OSVČ a osob bez zdanitelných příjmů za leden 2018 (§ 7 odst. 2 a § 10 zákona č. 592/1992 Sb.).


9.2. - pátek

Spotřební daň:

_ splatnost daně za prosinec 2017 - mimo spotřební daň z lihu (§ 18 odst. 5 zákona o spotřebních daních).


15.2. - čtvrtek

Daň z příjmů:

_ podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2018 a podpis k provedení ročního  zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2017 (§ 38ch a 38k zákona o daních z příjmů).


20.2. - úterý

Daň z příjmů:

_ odvod úhrnu sra_ených záloh na daň z příjmů za leden 2018 (§ 38h odst. 10 zákona o daních z příjmů),


Sociální pojištění:

_ záloha na pojistné OSVČ za leden 2018 (nemocenské pojištění je dobrovolné) a odvod pojistného zaměstnavatele za leden 2018 (§ 14a zákona č. 589/1992 Sb.).


Zdravotní pojištění:

_ odvod pojistného organizace za leden 2018 (§ 5 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.).


26.2. - pondělí

Daň z přidané hodnoty:

_ podání daňového přiznání a odvod daně za leden 2018 (§ 101 zákona o DPH),

_ kontrolní hlášení za leden 2018.


Energetické daně:

_ daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2018 (čl. LXXII § 26, čl. LXXIII § 25 a čl. LXXIV § 26 zákona o
stabilizaci veřejných rozpočtů).


Spotřební daň:

_ splatnost daně za prosinec 2017 - pouze spotřební daň z lihu (§ 76 zákona o spotřebních daních), _ daňové přiznání za leden 2018 (§ 18 odst. 1 zákona o spotřebních daních),


_ daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně zminerálních olejů a ostatních benzínů za leden 2018 (§ 56 odst. 10 a 57 odst. 8 zákona o spotřebních daních).


28.2. - středa

Daň z příjmů:

_ odvod daně zvláštní sazbou podle § 36 zákona o daních z příjmů vybrané srá_kou za leden 2018 (§ 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů).


© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode