Daňový kalendář pro Srpen 2016

 

01.08.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016

09.08.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

22.08.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec 2016

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za červenec 2016

25.08.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za červenec 2016

25.08.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016

25.08.2016 – spotřební daň: splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za červenec 2015

25.08.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)

31.08.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

31.08.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016

31.08.2016 – pojistné: konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode