Říjen

Daňový kalendář pro Říjen 2017
 

2.10.2017 - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

9.10.2017 - zdravotní pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017

10.10.2017- spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16.10.2017 - daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017 - daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

20.10.2017 - daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

20.10.2017 - odvod z loterií a jiných – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2017

20.10.2017 - sociální pojištění – odvod zálohy OSVČ za září 2017, odvod dobrovolného nemocenského OSVČ za září 2017

20.10.2017 - sociální pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017

20.10.2017 - zdravotní pojištění – odvod pojistného zaměstnavatele za září 2017

25.10.2017 – daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017, 25.10.2017 - souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017, kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

25.10.2017 - spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu), daňové přiznání za září 2017, daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

25.10.2017 - energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

25.10.2017 - daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

31.10.2017 - daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

31.10.2017 - daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

31.10.2017 - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za 4. čtvrtletí 2017

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode