Daňový kalendář pro Květen 2016

 

02.05.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016

10.05.2016 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

20.05.2016 – daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben 2016

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: souhrnné hlášení za duben 2016

25.05.2016 – daň z přidané hodnoty: výpis z evidence za duben 2016

25.05.2016 – energetické daně: daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

25.05.2016 – spotřební daň: splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25.05.2016 – spotřební daň: daňové přiznání za duben 2016

25.05.2016 – spotřební daň: daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2016 (pokud vznikl nárok)

31.05.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

31.05.2016 – daň z nemovitých věcí: splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

31.05.2016 – daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode